top
header

Coaching

Middels coaching op basis van haptonomie en systemisch werk word je jezelf weer of meer bewust van je voelende en lerende vermogen. Ook krijg je inzicht in je eigen rol en verantwoordelijkheid, zodat je jezelf vrij voelt je kwaliteiten in te zetten en je beperkingen in het licht te houden.

We werken aan je persoonlijk leiderschap, natuurlijk en authentiek. En wel zó, dat je ook zicht krijgt op andermans authenticiteit met hun wensen en verlangens, kwaliteiten en onvermogen. Daarmee staat ook menslievende zorg centraal.

Haptonomie gaat over de betekenis en de kracht van ons voelen en gevoel. Het gaat over de manier waarop je in contact staat met jezelf, je omgeving, en anderen in die omgeving. Wat voel je van jezelf? Wat voel je van de ander? Wat voel je van je omgeving? En voel je dat eigenlijk wel, ben je je er bewust van? Coaching helpt (her)ontdekken en ontwikkelen van je bewustzijn omtrent je voelen. En hoe vervolgens hetgeen je voelt in te zetten is in je denken en handelen zodat je een 'van gevoel doorstraalde rede' krijgt.

Systemisch werk onderzoekt fenomenologisch wat er 'onder de ijsberg', op de achtergrond, in de context meespeelt bij een ervaren probleem. Systeem-opstellingen in een groep, maar ook mini- en/of tafelopstellingen kunnen inzicht geven en mogelijke stappen verhelderen.

Het specifieke van een coaching op basis van haptonomie en systemisch werk is dat het geen theoretische verhandeling is. Er wordt van de deelnemer verwacht dat hij (inter)actief meedoet met de oefeningen. Je kunt middels oefeningen in de ruimte èn met elkaar, in je eigen lijf ervaren wat iets met je doet. Hetgeen je leert is toepasbaar in je eigen werksituatie doordat het gegrond is in je eigen ervaringen. Daarnaast maken we gebruik van video-analyse.

Een voorbeeld.

Er kan de opdracht zijn om samen een bouwwerk te maken. Met als doel zicht te krijgen op hoe er wordt samengewerkt en wat de valkuilen zijn. Verschillende procesvragen komen aan de orde. Hoe doe je dit samen? Volgens afspraken en regels of is er een gevoelsmatige verbinding tot stand gekomen? Is er overleg en wie krijgt of neemt de leiding? Hoe helder is het commitment naar elkaar? Ja zeggen en ook doen of...? Hoe wordt met gevoelens omgegaan binnen de groep? Worden tegenbewegingen herkend en benut? Hoe organiseert elk individu zijn comfort binnen de opdracht en in de groep? Hoe groot is de persoonlijke veerkracht en die van de groep?
Met name het proces bekijken we nader en maken we bewust. Een ieder en de groep als geheel krijgt zicht op gedragspatronen en je ondervindt aan den lijve van waaruit je denkt, voelt en handelt. Je hervindt de teamgeest en krijgt besef van jullie teamkwaliteiten. Het gebruik maken van elkaar en elkaars kwaliteiten maakt samenwerken tot een succes!

Een coaching wordt op maat gemaakt voor individuen en scholen, praktijken en instellingen. Bij voorkeur vindt de coaching plaats op de werklocatie van de deelnemer(s).

Wanneer een coaching op basis van haptonomie en systemisch werk? Bijvoorbeeld als werkzaamheden of samenwerking tot knelpunten of tot klachten leidt, of als men neigt naar overbelasting, ziekte en/of als verzuim op de loer ligt. De vitaliteit van zowel team als individu is (sterk) verminderd.

Er zijn ook workshops van een dag als kennismaking, waarbij genoemde aspecten in een notendop voorbij komen. Hierna kan ook helder worden of een coachingstraject of een scholing het beste aansluiten bij vervolgwensen.

footer