top
header

Haptonomie

Haptonomie gaat over voelen.
Over de kracht, de schoonheid en het plezier van voelen. En over de pijn ervan.
Haptonomie gaat over leven. Leven is groeien. Als je groeit verandert er altijd weer iets en moet je ook altijd weer dingen loslaten. Leven doe je in verbinding met jezelf en met anderen. Soms barst je bijna uit je voegen van blijdschap en soms doet het leven pijn. 'Groeipijn'.
Haptonomie neemt het gevoel als ingang.

Hapto komt van het Griekse werkwoord haptein. Het betekent aanraken, verenigen, een relatie vestigen, je ergens aan hechten. In overdrachtelijke zin: in (tactiel) contact treden om gezond te maken, te helen, te bevestigen.
Dit specifieke contact karakteriseert de haptonomische benadering: het ontmoetend, helend (is heel makend, heel de mens omvattend) aanraken om de ander in zijn wezen te bevestigen.

Aanraken en aangeraakt worden, zijn eerste levensbehoeften.
Een moeder wiegt en streelt haar kind als het huilt. Je slaat je arm om een dierbare heen als die verdriet heeft. Als je blij bent de ander te zien, raak je die aan met een handdruk, een kus of een omhelzing.

Formeel is haptonomie 'de wetenschap van de affectiviteit'.

Haptonomie heeft verschillende praktische toepassingen.

  • De haptonomische begeleiding rondom de geboorte.
    Meestal wordt er gesproken over haptonomische zwangerschapsbegeleiding.
  • Haptotherapie.
  • Haptonomische begeleiding rondom sterven, ofwel stervensbegeleiding.
footer