Coaching en scholing

Coaching

Middels coaching op basis van haptonomie en systemisch werk word je jezelf weer of meer bewust van je voelende en lerende vermogen. Ook krijg je inzicht in je eigen rol en verantwoordelijkheid in je werk, zodat je jezelf vrij voelt je kwaliteiten in te zetten en je beperkingen in het licht te houden. We werken aan je persoonlijk leiderschap, natuurlijk en authentiek. En wel zó, dat je ook zicht krijgt op andermans authenticiteit met hun wensen en verlangens, kwaliteiten en onvermogen. Daarmee staat ook menslievende zorg centraal. Het inzetten van de ODC-meting kan hierbij een grote stuwende interventie zijn.

Als werkzaamheden of samenwerking tot knelpunten of tot klachten leidt, of als men neigt naar overbelasting, ziekte en/of als verzuim op de loer ligt. Als de vitaliteit van het team en/of individu (sterk) is verminderd, dan is coaching een goede stap.

Scholing

Als men op haptonomische wijze wil (leren) werken aan zichzelf en met zijn medemens of als er sprake is van fysieke overbelasting, is er de scholing ‘Haptonomie voor professionals in de zorg’. Het inzetten van de ODC-meting kan ook hierbij van grote waarde zijn.

Het specifieke van een coaching en scholing op basis van haptonomie en systemisch werk is dat het geen theoretische verhandelingen zijn. Er wordt van de deelnemer verwacht dat hij (inter)actief meedoet met de oefeningen. Je kunt middels oefeningen in de ruimte èn met elkaar, in je eigen lijf ervaren wat iets met je doet. Hetgeen je leert is toepasbaar in je eigen werksituatie doordat het gegrond is in je eigen ervaringen. Daarnaast maken we gebruik van video-analyse.

Haptonomie gaat over de betekenis en de kracht van ons voelen en gevoel. Het gaat over de manier waarop je in contact staat met jezelf, je omgeving, en anderen in die omgeving. Wat voel je van jezelf? Wat neem je waar van de ander? Hoe beleef je je omgeving? En ben je je er eigenlijk wel bewust van? Haptonomie helpt (her)ontdekken en ontwikkelen van je bewustzijn omtrent je voelen en gewaar zijn. En hoe vervolgens hetgeen je voelt in te zetten is in je denken en handelen zodat je een ‘van gevoel doorstraalde rede’ krijgt.

Systemisch werk onderzoekt fenomenologisch wat er ‘onder de ijsberg’, op de achtergrond, in de context meespeelt bij een ervaren probleem. Systeem-opstellingen in een groep, maar ook mini- en/of tafelopstellingen kunnen inzicht geven en mogelijke stappen verhelderen.

Zowel een coaching als scholing wordt op maat gemaakt voor individuen en scholen, praktijken en instellingen. Bij voorkeur vindt de coaching of scholing plaats op de werklocatie van de deelnemer(s). Neem contact op voor meer informatie en overleg en het plannen van data.

Workshops

Er zijn ook workshops van een dag als kennismaking, waarbij genoemde aspecten in een notendop voorbij komen. Hierna kan ook overlegd worden of een coaching of scholing het beste aansluit bij vervolgwensen. Bij interesse in een workshop kun je contact met me opnemen.