Lilian Schipperen

Curriculum Vitae

Ik hou ervan om mensen te ondersteunen in verbinding te komen met zichzelf en hun omgeving. Om mensen in contact te brengen met wat ze wensen en aankunnen en daar sámen handen en voeten aan geven. Het geeft me energie als ik mensen (cliënten, medewerkers) beter tot hun recht kan helpen komen!

Dit doe ik door mijn mensgerichte, analytische leiderschapskwaliteiten in te zetten waar en wanneer nodig.

In het mezelf verkopen, o.a. middels een kort schrijven als dit, ben ik echter niet zo goed ????, maar ik weet dat ik er ben als het nodig is. Verder ben ik enthousiast en betrokken en ik geloof in de mogelijkheden van mensen, heb hart voor m’n werk, ben zorgvuldig en open en werk graag samen in respect voor elkaar.

Werkervaring

2019
Als Haptotherapeute betrokken bij ONZG (Oncologisch Netwerk Zuid Gelderland)
regio Malden e.o. in oprichting.

2017-2018
Activiteitenbegeleider  bij woon-zorgboerderij De Hagert in Leur.

 • Begeleiden van mensen met een verstandelijke beperking en soms dementerende ouderen in hun bij hen passende dagbesteding en hun welzijn.
 • Verantwoordelijkheid voor o.a. de zorg voor de dieren, de kas, de moestuin, de weides.

2015-heden
Haptotherapeute
Aangesloten als haptotherapeute bij Stichting Caldarium, verwerking en versterking bij kanker.

2015-heden
Deelname kennisnetwerk Palliatieve Zorg bij Dichterbij.

 • Bijdragen aan de kwaliteit van bestaan (kwaliteit van leven en kwaliteit van sterven) en eigen regie van cliënten.
 • Zicht hebben op toegevoegde waarde van expertise bij ondersteuning en zorg in de laatste levensfase.
 • Medewerkers ondersteunen in het primaire proces en hun kennis en kunde vergroten op het vlak van palliatieve zorg (helder en eenvoudig).
 • Het netwerk is er voor cliënten in hun laatste levensfase, voor hun verwanten en naasten, de doelgroep ouderen, voor zorgprofessionals in het primaire proces, collegae binnen expertise en regionale eerstelijns professionals en vrijwilligers die in toenemende mate te maken krijgen met mensen met een VG achtergrond in de palliatieve fase.

2011-heden
‘Vrij in verbinding’
Eigen praktijk Vrij in verbinding,  Haptonomie, ODC en Systemisch werk. Aangesloten bij de NFG. www.lilianschipperen.nl

2011-heden
Gastdocent bij HAN VDO

 • Verzorgen van gastlessen bij de scholing De ouder wordende cliënt met een verstandelijke beperking.

2004-heden
Scholen en coachen van directe begeleiding  bij Dichterbij.

 • Begeleiders worden aangesproken op inzicht in wie ze zijn en waar ze staan, op inzicht in interactieprocessen en hoe dit alles gebed zit in de grondhouding. Met als doel om je hart (weer) in je handen te leggen, wat in het contact te voelen is.
 • Begeleiders middels concrete vertalingen en aanwijzingen inzicht geven in de sociaal-emotionele ontwikkeling en de bijbehorende gedragingen en behoeften van cliënten, waardoor het werk minder zwaar wordt en de mensen beter verstaan en begrepen worden. Inmiddels is helder dat dit scholen en coachen voorwaarde is voor menslievende zorg.

1992-heden
Spel-/beeldendtherapeute (’92-’03), daarna Haptotherapeute  (’03-heden) bij Dichterbij

 • Op verschillende locaties aan verschillende doelgroepen in leeftijd en problematiek individuele therapie gegeven. Denk aan KDC, ZML-school, adolescenten, volwassenen, ouder wordende (dementerende) mensen, van LVG (licht verstandelijk gehandicapt), LVG+ (met moeilijk verstaanbaar gedrag), tot EMB (ernstig meervoudig beperkte mensen) en EMB+.
 • Groepstherapie, in nauwe samenwerking met verscheidene andere disciplines.
 • Contact en gesprekken met ouders of verwanten van cliënten. Soms voor verduidelijking van processen of sociaal emotionele niveau van hun verwant. Soms ook ter ondersteuning in een acceptatieproces. Altijd met oog voor een ieders eigen wijze van beleven en zijn.

1996-2006
Freelance redactielid  bij de FNB.

Samenstellen en begeleiden van de opnamen van ‘Zet ‘m op’, een gesproken tijdschrift voor jonge mensen met een verstandelijke handicap. FNB: Federatie voor Nederlandse Blindenbibliotheken, inmiddels Dedicon, te Grave.

1999
Gastdocent   bij de HAN

Verzorgen van gastlessen omtrent communicatie in brede zin aan de opleiding voor Sociaal Pedagogische Hulpverlening.

1993-2003
Koorlid  bij Jongerenkoor Maranatha o.l.v. Albert Arens.

Bij dit koor heb ik vijf jaar met veel plezier mee de liturgie vorm gegeven.

Opleidingen

1987-1991
HBO Kreatieve therapie beeldend vormen aan de Hogeschool Midden Nederland, Faculteit Sociaal Agogische Opleidingen,  Middeloo te Amersfoort.

1996-2003
Post HBO Basisscholing en vervolgscholing Haptonomie aan het Wetenschappelijk Instituut voor Haptonomie (WIH) te Grave.

2003-2011
Een heel aantal nascholingen bij het WIH en de Academie voor Haptonomie in Doorn, waaronder Stervensbegeleiding, spel en materiaal, haptonomische dialoog e.a.

2009
Medische basiskennis bij Klaas de Bont, Carla de Graaf en Marcel Diephuis.

2010
WIH, Scholing voor Pré- en postnatale begeleiding.

2010-2019
Supervisie op het WIH.

2007-2012
Intensieve trainingen in het systemisch werk en verschillende studiedagen en (kinder-)avonden in het systemisch werk, bij Parre en Deden te Nijmegen, een aantal dagen in samenwerking met John van der Meij van Trilemma.

2012
Dichterbij, Leercoach Open de cirkel en Zoveel te zeggen.

2013
Instituut voor Toegepaste Haptonomie (ITH), nascholing Van individueel naar groepsbegeleider, te Nijmegen.

2015
Vereniging Sherborne Nederland, Sherborne basiscursus level 1 en 2.

2015
ITH, nascholing Omgaan met kanker, te Nijmegen.

2016
ITH, Verbredingstraject, aanvulling op de scholingen bij het WIH, met het diploma haptotherapeut, erkend door de VVH (Vereniging voor Haptotherapeuten).

2017
Masterclass Haptonomie bij F.R. Veldman, WIH.

2017
Leerhuizen Palliatieve Zorg: Multidisciplinaire masterclass: Bewegen en beleven rond het sterven.

2017
Verlies en Verlangen in Elst, Omgaan met rouw en verlies.

2018
Motiverende gespreksvoering vanuit HAN VDO te Nijmegen.

2018
Verdiepingscursus familie-opstellingen bij Inge Land, psychotherapie en systemisch werk te Nijmegen.

2018
De taal van het Embryo, Jaap van der Wal, anatoom en embryoloog, te Almelo

2019
Odin Company, Level 1  en Strategisch HR gecertificeerd professional mbt ODC-meting

2019
Odin Company, Gecertificeerd professional Saga Compass, het ODC voor jongeren

2019
BiVT, Focussing bij Aaffien de Vries en Focussen met kinderen en jongeren bij René Veugelers.