ODC Zakelijk

Odin Development Compass: ODC®

Odin Development Compass® is een instrument dat op een wetenschappelijk verantwoorde wijze de (onbewuste) drijfveren en (bewuste) competenties van een individu kan meten. De meting biedt professionals en organisaties inzicht in werk-gerelateerde vragen en efficiëntie gekoppeld aan medewerkers en teams die in hun kracht staan.

De ODC® meting biedt inzicht in het gedrag en zo kan het de ingang vormen naar krachtige verandering van binnen uit.

Als u meer wilt weten over de toepassing van dit instrument, lees dan verder.

ODC Zakelijke toepassingen

Odin Company

Odin Company is in de wereld van de assessment tools nog een relatief onbekende, maar niet te onderschatten speler. Founder Willem de Jager heeft  gewerkt aan een uniek assessment tool. Dit instrument heet het Odin Development Compass (ODC®). De ODC® profielmeting is innovatief en wetenschappelijk gefundeerd en gevalideerd  (gebaseerd op de Archetypen en op de Analytische Psychologie van Carl Gustav Jung, met een duidelijke link naar de “Big Five” persoonlijkheidsmeting).

ODC®

Uniek en specifiek aan ODC® is de meting in tekst én beeld. Zo meet het associatief de onbewuste drijfveren van mensen en cognitief de competenties. Dit genereert inzicht in het gedrag dat u toont, hetgeen in de meting tot uiting komt. Het grootste deel van ons dagelijks gedrag wordt namelijk aangestuurd vanuit onderbewuste patronen.

Toepassing

Odin Company biedt organisaties advies en begeleiding bij HR-vraagstukken van uiteenlopende aard, waarin behoefte bestaat aan fundamenteel inzicht in gedrag en aan groei van natuurlijk en effectief functioneren. Dit kan op individueel niveau en in teams. ODC® wordt door klanten en huidige gebruikers gezien als ‘the better MBTI’. Het onderscheidt zich van andere assessmenttools omdat het ook onbewuste drijfveren in kaart brengt, die gekoppeld zijn aan de ontwikkelbaarheid van competenties.  Odin Company is in staat om de ODC® tool te customizen voor specifieke doelgroepen en markten, met output die in één oogopslag al heel relevant inzicht biedt.

Toepassingen zijn:

  • competence management (ondersteuning van recruitment processen en optimale teamsamenstelling),
  • coaching (dankzij de ODC® wordt sneller en effectiever tot ‘the heart of the matter’ gekomen; coaching wint aan snelheid en diepgang) en
  • change (organisatievraagstukken en –verandertrajecten die dankzij inzet van ODC’s geborgd worden langs de dimensie mens).

Odin Company groeit langs meerdere lijnen: aantallen ODC’s, meerdere product-markt-combinaties (bijvoorbeeld sportdomein, studenten, strategisch HR en financiële sector), meerdere landen, jongere doelgroepen (studenten, scholieren, kinderen).
Voor werknemers met jonge stagiaires/leerlingen/LIO’s, bijvoorbeeld in de zorg, het onderwijs en de agrarische sector, is het Saga Compass zeker ook interessant.
ODC® is beschikbaar in het Nederlands, Engels, Frans en Duits.

Kwaliteitsborging

Om het premium product ODC® in haar variaties kwalitatief goed in te kunnen (blijven) zetten leidt Odin Academy coaches en certified ODC® professionals op in het gebruik van de ODC®-metingen. Jaarlijkse toetsing van de professionals vindt plaats waarmee de kwaliteit is geborgd.

 

‘Wanneer u in uw organisatie teams vormt of ontwikkelt en mensen wilt ondersteunen in hun groei, wilt u ongetwijfeld weten wat de werkelijke kracht is van iedereen. Het Odin Development Compass® helpt u om betrouwbare keuzes te maken over uw investering in medewerkers, teams en management.’

‘De ODC® meting is de onmisbare ‘motor’ in strategische HR processen. Het strategisch HR-systeem, gebaseerd op de ODC®, kent drie dashboards: een Talent dashboard, een 360 graden feedbackdashboard en een Matchdashboard. Ook is er de mogelijkheid om profielen samen te stellen, bijvoorbeeld voor een functie, rollen, taken of opgaven.’

‘De organisatiecontext is bepalend voor de noodzakelijke competenties voor individu en team. Dit komt tot uiting in de profielen van medewerkers, management en teams. ODC® biedt organisaties heldere inzichten door mensen te matchen op deze profielen. Op grond hiervan ontstaat een duidelijke sterkte/zwakte analyse met bijbehorende ontwikkelmogelijkheden. Zo ontstaat inzicht in de ‘dekkingsgraad’ van noodzakelijk gedrag en kan worden voorspeld wat de bestuurlijke en operationele slagkracht is van de organisatie, nu en in de toekomst.’

 

Interesse? Lees verder op www.odincompany.com en de daarop staande ODC®-factsheet.

Voor een gesprek over de mogelijkheden en kansen voor uw bedrijf kunt u altijd bellen of mailen naar info@lilianschipperen.nl.